Полезно

Инструкции за монтаж INES улуци

Позициониране на улук спрямо стрехата Правилното монтиране на улуците ги предпазва от удар на снежна маса. Улукът се монтира на челната дъска, така, че външният му ръб не трябва да излиза над стрехата. Следвайте указаната схема Позициониране на снадка с дренаж Първият етап от монтажа на улуците е да определите позицията на снадката с дренаж, която ще бъде най ниската точка на системата улуци. Монтаж на скоби за улук Фиксирайте скобите за улук директно към челната дъска. Максималното разстояние между скобите е 40см. една от...

-10% отстъпка

Вземете до 10% допълнителна отстъпка на основните керемиди при закупуване на покривна система!