Инструкции за монтаж INES улуци

Категория: Монтаж, Покриви Кл. думи: , ,

Инструкции за монтаж INES улуци

Позициониране на улук спрямо стрехата

Правилното монтиране на улуците ги предпазва от удар на снежна маса. Улукът се монтира на челната дъска, така, че външният му ръб не трябва да излиза над стрехата. Следвайте указаната схема

Позициониране на снадка с дренаж

Първият етап от монтажа на улуците е да определите позицията на снадката с дренаж, която ще бъде най ниската точка на системата улуци.

Монтаж на скоби за улук

Фиксирайте скобите за улук директно към челната дъска. Максималното разстояние между скобите е 40см. една от друга. Задайте наклон от 2мм на всеки линеен метър към снадката с дренаж. Поставете скоба на максимум 15см. от всеки край на улука.

Задаване на наклон

Монтирайте скобите за улук към челната дъска, започвайки с най-далечната от снадката с дренаж. Използвайте добре опънат канап, за да зададете наклон от 2мм на всеки линеен метър от най-далечната скоба за улук към снадката с дренаж. Фиксирайте снадката с дренаж и всички скоби, следвайки линията на наклона.

Отрязване на улуците и тръбите по размер

Срежете улука на нужния размер посредством ножовка и зачистете.

Свързване на улук към снадка с дренаж

Поставете вътрешния ръб на улука под външния ръб на снадката с дренаж. Краищата на улука трябва да застъпват уплътненията на снадката. Щракнете и фиксирайте външния ръб на улука към снадката с дренаж.

Монтаж на улук към скоби за улук

Поставете вътрешния ръб на улука в задната част на скобата за улук. Посредством щракване, фиксирайте и външния ръб на улука в предната част на скобата.

Монтаж на улука към снаждащи елементи

Поставете вътрешния ръб на улука в снаждащите елементи – ъгъл, снадка и снадка за улук. Краищата на улука трябва да застъпват уплътненията на всички свързващи елементи. Фиксирайте и външния ръб на улука към снаждащите елементи.

Монтаж на тапа за улук

Тапата за улук е универсална и може да бъде монтирана от всяка страна. Плътно фиксирайте тапата към ръба на улука чрез приплъзване.

Монтаж на водосточните тръби

Системата от водосточни тръби се състои от тръби, муфи, колена и утки. В случай, че стрехата има отстояние повече от 10см. от фасадата, използвайте колена, за да оформите ъгъла на свързване. Отрежете тръбата на нужния размер и посредством колена задайте нужния ъгъл. При свързване, осигурете 10мм. отстояние между ръба на тръбата и вътрешния ръб на снаждащия елемент, което да компенсира топлинните свивания и разширения.

Монтаж на скоби за тръба

Монтирайте скобите за тръба на максимално разстояние 200 – 250 см разстояние една от друга и максимум на 35см. от края на тръбата. За монтаж използвайте крепеж за скоба за тръба с дължина спрямо необходимото за здраво закрепване. След поставяне на водосточната тръба в леглото на скобата, затегнете фиксиращия винт.

Монтаж на муфата за тръба

Поставете муфата в тръбите, спазвайки посоката указана от стрелките. При свързване осигурете 10мм. отстояние между ръба на тръбата и вътрешния ръб на муфата, за да компенсирате топлинното свиване и разширение на материала

Споделяне на статията