Дървото е най-широко използвания материал с дълга история и най-разнообразно приложение в живота на човека. При идеални условия, дървото може да ни служи десетки, стотици, а понякога и хиляди години. За съжаление, идеалните условия са налице твърде рядко. По тази причина, възниква необходимост от ефективни химически предпазни мерки срещу рисковите за дървесината фактори.

Препаратите БОХЕМИТ съдържат уникални субстанции от биоцидни продукти от ново поколение, които гарантират идеалната защита от плесени и дърворазрушаващи гъби и насекоми, запазващи способността на дървото „да диша“.

✓ Проникват бързо и равномерно в дървесината
✓ Не излъчват субстанции в околната креда
✓ Отговаря на всички Европейски стандарти и регламенти
✓ Лесно и опростено нанасяне

Филтриране